Ulike livsbeslastninger og kriser fører ofte til at ansatte blir sykemeldte, eller i mindre stand til å utføre arbeidet sitt. Vår erfaring er at ansatte kommer raskere tilbake i jobb, og klarer å stå bedre i jobben sin- når de får støtte i en vanskelig periode.

Fremferd tilbyr samtaleveiledning, hvor vi kombinerer kompetanse på relasjoner, kommunikasjon, og kognitiv terapi. På denne måten vil de ansatte få muligheten til å bearbeide vanskelige opplevelser, samtidig som de får verktøy til å løse utfordringene. 

Mange av våre samarbeidspartnere bruker også våre kompetanse til å løse fastlåste konflikter på arbeidsplassen. Konflikter tar mye fokus og energi, og skaper ofte et dårlig arbeidsmiljø. Manglende trivsel hemmer produktivitet og vekst. Vi erfarer at det å ta tak i vanskene, og finne gode løsninger, fører til økt trivsel- som igjen fører til økt lønnsomhet for bedriften. 

Fremferd har som mål å senke sykefraværet og hindre høy grad av turnover for våre samarbeidspartnere.

Vi ønsker et nært og godt samarbeid med våre bedriftskunder, hvor både bedrift og ansatt opplever å være ivaretatt. 

Timepriser:

 1150 kr per time

1800 kr per time ved akutte kriser som krever uttrykning innen 24 timer 

Vi har ingen bindingstid, og det betales kun for medgått samtaletid. 

Hver påbegynte time faktureres i sin helhet

Timer må avlyses innen 48 t

 

 

 

 

Referanser fra våre bedriftskunder:

isacsen-logo.png

Isachsen gruppen

Personalsjef : Gry Lene Kløvstad, Tlf: 975 55 057

 

POB-logo-200x50_c.png

POB gruppen

HR-Leder: Stine Lind, Tlf: 476 29 152

 

holthe_logo.svgholthe.png

Holthe anlegg

Daglig leder: Rune Holthe, Tlf: 901 72 109