Fremferd kombinerer kompetanse og erfaring fra familieterapi, med kognitiv terapi og tilknytningsteori. 

Vi erfarer at vansker oppstår i relasjoner, og at det ofte handler om hvilke opplevelser vi har med oss fra fortiden. Samtidig er det avgjørende å få verktøy til å løse fastlåste situasjoner.

Aktuelle problemstillinger som vi opplever at vår tilnærming gir gode resultater på er; angst og depresjonsproblematikk,utbrenthet, lav selvfølelse,- samt ulike former for relasjonsproblematikk.

Fremferd er spesialiserte på veiledning av familier med adopterte barn, fosterfamilier og barn med behov for særlig sensitiv omsorg.